Par rapšu eļļu

Sirds un asinsvadu slimību profilakse – projekts North Karelia Project

Asinsrites sistēmas slimības vēl arvien ir galvenais nāves cēlonis Polijā un pasaulē [1]. Saistībā ar pieaugošo mirstību no šīm slimībām vairākās valstīs tiek īstenotas sociālās programmas, kuru mērķis ir uzlabot cilvēku zināšanas par nepieciešamību mainīt savus ikdienas ieradumus un padarīt tos uz veselīgākus. Viena no populārākajām asinsrites slimību profilakses programmām ir Somijas projekts North Karelia Project. Tā rezultāti liecina par ciešu saistību starp labvēlīgām ēšanas ieradumu izmaiņām un mirstības samazināšanos no sirds un asinsvadu slimībām [2].

 

Somija – bēdīgi slavenas statistikas līderis
60. gados Somiju, īpaši tās austrumu reģionu – Ziemeļu Karēliju – raksturoja pasaulē vislielākā mirstība no koronārās sirds slimības [3]. Augsta saslimstība ar sirds un asinsvadu slimībām bija iemesls, lai 1972. gadā uzsāktu ilgtermiņa izglītības programmu, kuras mērķis bija mainīt Somijas iedzīvotāju dzīvesveidu un ieviest veselīgus ēšanas ieradumus.

Sociālā izglītība par pilnvērtīgu uzturu
Viens no būtiskākajiem pieņēmumiem, uz kuru pamatojās programmas autori, bija pārliecība par ciešu saistību starp saslimstību ar asinsrites slimībām un riska faktoriem, kuriem pieskaitāms augsts holesterīna līmenis, hipertensija un smēķēšana [3]. Turklāt programmas stratēģijas izstrādei būtiska bija pētījumos pierādītā saistība starp ēšanas ieradumiem – īpaši uzņemto tauku veidiem – un iedzīvotāju holesterīna līmeni [4].

North Karelia Project galvenais mērķis bija mainīt visu iedzīvotāju paradumus, novēršot sirds un asinsvadu slimību risku. No visiem veiktajiem profilakses pasākumiem galvenā uzmanība tika pievērsta veselīga dzīvesveida principu popularizēšanai. Notika liela mēroga informatīva kampaņa par veselīgu diētu, kuras ievērošana nodrošina pareiza holesterīna līmeņa uzturēšanu. Projekts ieteica aizstāt piena izcelsmes taukus (piemēram, sviestu) ar augu taukiem (lielākoties ar rapšu eļļu) un margarīnu. Ieteiktā diēta piedāvāja arī lietot daudz zivju un dārzeņu [2].

Programmas rezultāti
Parādoties pirmajiem labvēlīgajiem programmas rezultātiem, kas liecināja par tās efektivitāti, profilakses pasākumu mērogs tika paplašināts un tie aptvēra visu Somijas teritoriju. Programmas atpazīstamība pieauga arī ārpus valsts robežām. Veselību veicinošu saukļu popularitātes ietekmē pārtikas un ēdināšanas nozare ieviesa tirgū virkni novatorisku, ar sirds slimību profilaksi saistītu produktu, kas pozitīvi ietekmēja veselīga uztura principu ievērošanu.

Programmas North Karelia Project ietvaros veikto profilakses pasākumu rezultātā būtiski ir mainījušies Somijas iedzīvotāju ēšanas ieradumi. Ievērojami ir samazinājies piena izcelsmes tauku patēriņš, tie tika aizstāti ar augu taukiem (pārsvarā rapšu eļļu) un margarīnu, kā arī pieauga zivju un dārzeņu patēriņš. Šo diētas izmaiņu dēļ krasi ir mainījusies sirds un asinsvadu slimību statistika. 1969.–2006. gadā mirstība no išēmiskās sirds slimības visā Somijā samazinājās par 79% (nāves gadījumu skaits samazinājās gada laikā no 489 līdz 103) [3]. Tik iespaidīgi rezultāti liecina par to, ka programmas North Karelia Project pieņēmums, ka dzīvesveidam un atbilstoši pilnvērtīgam uzturam ir būtiska loma asinsrites sistēmas profilaksē, bija visnotaļ pareizs. [5]

Avots:
1. Szostak W.B., Walory zdrowotne oleju rzepakowego w profilaktyce chorób układu krążenia i innych chorób [w:] Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Jana Krzymańskiego, Warszawa 2009
2.Kłosiewicz-Latoszek L., Szostak W.B., Żywienie a choroby sercowo-naczyniowe [w:] Forum Profilaktyki, styczeń 2008, nr 1 (10), s. 1-3
3. www.thl.fi/thl-client/pdfs/731beafd-b544-42b2-b853-baa87db6a046
4. Puska P., The North Karelia Project: 30 years successfully preventing chronic diseases [w:]Diabetes Voice, maj 2008, vol. 53, s. 26
5. Szostak W.B., Dowody na skuteczność zmian w doborze tłuszczów w diecie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych [w:] Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Jana Krzymańskiego, Warszawa 2009